Politica de privacitat de les dades

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), l’informo que cienciaempresarial.cat (Eduard Flotats) és el responsable del tractament de les dades personals que ens feu arribar, les quals quedaran protegides i seran tractades, només, amb la finalitat de poder gestionar l’espai privat d’aquest lloc web, i enviant-li, si escau, algun correu electrònic per mantenir-lo informat amb la fi que pugui gaudir plenament d’aquets espai.

Vostè podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, dirigint-se per escrit a través de info@cienciaempresarial.cat.