L’empresa desitjable

L’empresa desitjable és un producte de la felicitat empresarial.

La felicitat empresarial és la nova revolució empresarial, més enllà de la tecnològica i altres. (L’empresa està per servir a les persones i no les persones per servir a l’empresa)

Ser un empresa desitjable és una eina per a la viabilitat empresarial

Per la viabilitat empresarial intervenen dos factors claus: EL CONTROL i LES VENDES i ser una empresa desitjable incideix sobre aquests dos factors

Entre les principals avantatges :

Augmenta la capacitat d’atraure talent, i la capacitat de mantenir-lo

La rotació que és un dels problemes principals de moltes empreses desapareix perquè el personal vol romandre a l’empresa

Moltes vegades, els clients el que veuen de les empreses són els treballadors, per això sovint són la imatge de l’empresa, un treballador que treballa en una empresa desitjable donarà una bona imatge de l’empresa

Entre les principals avantatges :

Quan una empresa fa una sèrie de passos i es distingeix sobre les altres es converteix en una empresa desitjable, una empresa amb la qui tothom hi vol treballar. És un estratègia de Màrqueting. Aconsegueix més vendes.

L’empresa obté la possibilitat d’estar en constant desenvolupament