Missió

El benefici, lluny de ser l’objectiu d’una empresa, ha de ser la conseqüència del bon compliment de la seva missió i és en el compliment de la missió on trobarem la viabilitat. 

La meva missió és:

Assistir a les empreses en la seva Viabilitat.

Posar a disposició de les empreses, totes les eines que la ciència empresarial ens ofereix.

Crear felicitat empresarial.

Utilitzar també el ioga i tècniques de desenvolupament personal per a que les empreses reforcin la seva viabilitat i aconsegueixin complir la seva missió.

Servir als qui serveixen.