Especialista en viabilitat

Expert en comptabilitat i BI (business intelligence). Actuo com un metge , com un facultatiu per l’empresa.

Una titulació universitària, una formació continuada i una llarg bagatge professional  m’acrediten. 

Realitzo proves i anàlisi. Diagnostico la situació i recepto estratègies per a què l’empresa assoleixi i mantingui la seva viabilitat, o sigui: la seva vida.

Assisteixo al naixement de les noves empreses i també soc com un entrenador personal que manté a l’empresa en forma per conservar el múscul i la flexibilitat empresarial.

Imparteixo classes i cursos de matèries relacionades amb la viabilitat empresarial.