Les funcions d’un consultor

La feina principal d’un consultor en viabilitat empresarial és determinar la viabilitat d’un projecte de negoci analitzant els informes comptables, els informes de la BI (business intelligence) i les possibilitats de realització, des d’un profund coneixement de les eines de  comptabilitat, del panorama econòmic i de la ciència empresarial.

I això tant és aplicable a start-ups (noves emprenedories) com a empreses consolidades que d’una manera intel·ligent i preventiva es sotmeten a revisió.

Si el consultor determina que el projecte és viable, el pla de viabilitat que realitza serveix per presentar-ho a les entitats de crèdits o business angels per demanar finançament, als organismes oficials per sol·licitar subvencions, als socis d’una societat mercantil, etc. però, sobretot, per utilitzar-lo com a full de ruta en el camí empresarial, en el que també, opcionalment, pot acompanyar el consultor.

Tot això, dins el marc de serveis que jo ofereixo, comprèn la línia DRIVE de serveis per a la viabilitat empresarial.

Si el consultor determina que el  projecte és no viable, en un àmbit conservador el projecte s’arxivaria.

Tanmateix, dins el marc de serveis que jo ofereixo, i en una modalitat disruptiva, he creat la línia POWER de serveis per la viabilitat empresarial, on determino els punts que allunyen el projecte de la viabilitat i trobo solucions que el facin viable, sempre que sigui un projecte que aporta valor.

Penso que quan neix una empresa, neix un ens viu, amb l’extraordinari propòsit de servir els altres.

I que la viabilitat és la salut de l’empresa.

I de la mateixa manera que vigilem la nostra salut personal, també cal vigilar la salut de l’empresa.

De la mateixa manera que hi ha la ciència de la medicina hi ha la ciència empresarial.

De la mateixa manera que hi ha metges hi ha experts en viabilitat empresarial.

A la viabilitat empresarial hi ha prevenció, diagnòstic, pronòstic i tractament.

Darrera una bona viabilitat, una bona salut empresarial, hi ha una bona organització, bons informes, bons anàlisis i bones estratègies. Per a procurar-ho tenim la ciència empresarial.