Pla d’empresa

El pla d’empresa és un informe que inclou tots els detalls del projecte d’una empresa.

El pla d’empresa és una declaració d’intencions, on es defineix la missió, on es marca el camí i l’objectiu i on s’observa la viabilitat de l’empresa.

És necessari si volem sol·licitar finançament, doncs el demanen els bancs i les entitats de crèdit.

És necessari per demanar permisos als ajuntaments o organismes oficials.

És necessari per demanar subvencions o presentar-se a concursos per licitar comandes.

També per presentar-lo a inversors particulars o captació de socis.

I sobretot és necessari per la pròpia empresa per marcar-se uns objectius, és com entrar la destinació en un GPS per després poder anar comprovant que anem per bon camí.