Comptabilitat + BI

La comptabilitat i la BI (Business Intelligence) ens diuen on està exactament l’empresa.

Consultar la comptabilitat i la BI és com quan un metge consulta un anàlisi que l’hi ha fet a un pacient, és com mirar els senyals a la carretera de les poblacions per a on anem  passant en un viatge.

No cal dir que la comptabilitat i la BI han d’estar correctes i actualitzades perquè en cas contrari poden indicar-nos malament la situació, i, com a conseqüència, fer-nos fer accions que no ens convenen, i no només desviar-nos de l’objectiu de l’empresa sinó que també podem arribar a deixar de cobrar a un client, o pagar a un proveïdor dues vegades.

Cal tenir processos que en proveeixin fàcilment  les dades que necessitem en cada moment.