Classes “one to one”

Comptabilitat

Comptabilitat financera

Matemàtiques

Matemàtiques financeres

Organització i administració

Direcció financera

Estadística

Microeconomia

Macroeconomia

Lideratge

Informàtica aplicada


Presencials o On-line