Tècniques addicionals

En un marc econòmic i empresarial cada cop més variable, sovint, l’entorn exigeix adaptar-se, i reinventar-se.

L’estabilitat de la viabilitat l’hem de garantir des de dins de l’empresa. Per aquest motiu, cal dotar a l’empresa tècniques que proporcionin flexibilitat i inspiració.

Per aquest motiu enriqueixo la ciència empresarial amb tècniques addicionals de desenvolupament i equilibri com la meditació, el mindfulness, la intel·ligència emocional, etc. en les que, també, hi tinc  bagatge i titulació corresponent.